Poppe är ett omtänksamt popcorn som utvecklar barns värderingar

Sedan år 2002 har Poppe lärt barnen om värdegrund genom ett lekfullt etik och med hjälp av sagor  som berättar sig in i livet. Det började med att författaren Charlotta ville lära barn sätta ord på känslor på ett underhållande sätt. Något som hon själv vet genom sin egen HSP, att det är viktigt. Att så tidigt som möjligt lära barn sätta ord på känslor för att lättare kunna hantera dem. Det hela började med en enkel skiss vid en  skola i Göteborg. (Se bild till höger.)

Poppe vill inspirera och uppmuntra till meningsfulla samtal och ett kreativt skapande. Vi erbjuder därför tillsammans med våra kvalitativa barnböcker också pyssel-aktiviteter, samt andra väldesignade barnprodukter i hög kvalitet.

Böckerna rekommenderas för barn i åldern 0-9 år.

Leken banar vägen för den empatiska utvecklingen och vi tror på ett lekfullt lärande och ett förebyggande arbetssätt kring värdegrund.

Böckerna hjälper barnen att skapa sin egen känslokompass, som i sin tur stärker självkänslan och gör det enklare att navigera känslor. 

Barnen övar på att sätta ord på känslor tillsammans med popcornen, vilket bidrar till ökad social- och emotionell träning,  

som i sin tur underlättar för barnen att  tidigt lärt sig moderera sina egna känslor, vilket skapar förmåga att klara av att bygga in en inre tröstare för att lugna sig själva.

Poppe lär barnen förstå sina och andras känslor bättre, vilket mynnar ut i färre konflikter och skapar god självkännedom och en trivsammare vardag.

Popcornet Poppe är skapat av författaren & illustratörens Charlotta Lagerberg-Thunes som är utbildad beteendevetare och har stor erfarenhet inom både: socialt arbete, för- & grundskola, Montessori,asylsökande och BRIS. 

Charlotta Lagerberg- Thunes har fått åtskilliga utmärkelser för sitt kulturarbete tillsammans med barnen och Poppe och även för skönlitterära böcker från bl a: Sveriges läromedelsförfattares förbund, Helge Ax:son Johnsson stiftelsen, Skandia stiftelsens eldsjälspris och Sveriges författarfond.  

Poppe- är popcornet och barnrättskämpen som brinner för barnperspektivet och lär barn att de har rätt till alla sina känslor och finns för alla barn!

 ”Med lekfullhet och allvar tar barnen till sig Popcornmannen Poppe!"

Charlotta Lagerberg-Thunes som skapat Popcornmannen Poppe arbetar med ett unikt koncept som passar bra in i verksamheten på Alfons Åbergs Kulturhus.  Med saga, sång och pyssel lär man barnen om känslor på ett lekfullt sätt för de yngsta och förskolebarn. "Popcornmannen" deltar i husets programverksamhet på regelbunden basis och det är vi glada för. Något för flera att använda sig av! ”

Tina Phipps Programproducent och samordnare på Alfons Åbergs Kulturhus.

Recensioner biblioteken

Författaren Charlotta Lagerberg-Thunes bereder väg för etiken in i barnboksgenren, på ett sådant vis att det blir greppbart – för så väl barn som vuxna.

…De fantasifulla illustrationerna av författaren är söta enkelt tecknade tuschbilder i regnbågens alla färger.

"...Poppa å må bra! sa Poppe är en genomtänkt och ambitiöst författad bok."

"...illustrationerna av vita söta popcorn i pastellfärgade miljöer fungerar fint i sammanhanget."

"... denna kvadratiska bilderbok är efterlängtat nyskapande och pedagogiska."

Sofia Carlenberg, BTJ-häftet 12, 2012

Recensioner kunder

Bör finnas på varje förskola i Sverige!
Berättelserna tar upp otroligt viktiga ämnen som kärlek, mobbning rädsla, vänskap och döden. Författaren lyckas verkligen beskriva dessa stora känslor på ett lättförståeligt och relaterbart sätt. Vi blev väldigt berörda av Gammel-Popcorn finns inte mer, som på ett mycket vackert och ärligt sätt beskriver och diskuterar ett ämne som många vuxna faktiskt har svårt att prata om, nämligen döden.

Det allra bästa med boken är att den uppmanar till dialog. I varje berättelse ställs frågor till läsaren, såsom har du någon gång känt dig annorlunda? Eller vad är du rädd för? Det är underbart, för jag tror att vi diskuterar sådant alltför sällan med våra barn. Prova att fråga, för du kan bli förvånad över vilka fantastiska svar du får!

Att kunna sätta ord på hur man känner och varför är en konst som vi alla behöver träna oss mer i och denna bok bör finnas på varje förskola!


Barnshopping.se

"Utan våra känslor vet vi inte vilka vi är!"

       Popcornmannen Poppe

Allra första skissen av Poppe.

23-26 sep Erbjudande

Bokmässedagar och tossig resa

tors-söndag

50% i shopen enskilda varor ej kitt

Passa på!
 Betala med swish eller faktura.

Koppling till läroplanen

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och

ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Koppling till läroplanen

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Koppling till läroplanen

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för

egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

-------------------------------------------

Missa inte att

ladda ner Poppes olika känslo-sånger

av Tobias Edvardsson & Charlotta Lagerberg Thunes

finns att lyssna på här:

https://soundcloud.com/user-458574158

-------------------------------------------

Boka värdegrundsbesök tillsammans med författarinnan och Poppe Boka värdegrundsbesök tillsammans med författarinnan och Poppe Boka värdegrundsbesök tillsammans med författarinnan och Poppe Boka värdegrundsbesök tillsammans med författarinnan och Poppe Boka värdegrundsbesök tillsammans med författarinnan och Poppe Boka värdegrundsbesök tillsammans med författarinnan och Poppe

Välkommen till känslornas värld ur ett popcorns ögon.

Aristoteles är inte den enda som kan diskutera djupa filosofiska frågor. Även ett popcorn vid namn Poppe och hans vänner klarar det popastiskt. Popcornen tar ner etik och känslor till barnens nivå.

Boken klarar av att trovärdigt balansera fakta med övningar så pedagog eller bara vanlig vårdnadshavare kan dra på sig filosofhatten. I serien om Popcornmannen Poppe finns fler böcker för både de mindre barnen 0-4 år och de större barnen 5-9 år. Böckerna är skriven av Charlotta Lagerberg Thunes.

Ett av de viktigaste ämnena för mig i livet är känslor! Känslor kan vara ett av våra starkaste vapnen och en utmärkt GPS i livet, om vi vet hur vi använder den vill säga...Min tanke är att genom att arbeta med känslor på ett lustfyllt sätt med yngre barn arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Jag använde böckerna i arbete med barn från ålder 6-9. 

Poppe-böckerna passar även funktionsnedsättningen autism, tydliga ansiktsuttryck med en sammanhängande struktur på alla gubbarna.

Sammanfattningsvis tycker jag att böckerna är ett bra verktyg för att förebygga psykisk ohälsa hos barn redan i tidig ålder. Genom att lära barn att utrycka och hantera känslor. Och viktigast av allt enligt mig, att alla känslor är viktiga och har någonting att berätta.”

Utdrag ur Litteraturmagazinets recension Maria Sidén

Boka föreläsning, författarsamtal, signering

i Er butik eller sagostund med värdegrund.

info@popcornmannenpoppe.se

0763- 18 76 48