PROGRAM hösten2021

 Varmt välkommen att boka Poppe

https://ff.forfattarcentrum.se/forfattare/3354/Charlotta_Lagerberg_Thunes

Värmlands bokmässa

Inspirationsföreläsningar 

Eskilstuna kommun förskolor

Talattan daghemsförening föreskola Göteborg

Så tycker kunderna:

"Under några år har många barn hos oss på förskolan fått träffa Poppe och prata känslor

och de har alltid sett fram emot besöken. De har undrat när han skulle komma nästa gång. 

Vi köpte in flera av Poppe-böckerna och läste dem lite senare, när de inte längre hade Poppe-stunderna.

De var alltid väldigt positiva till att vi skulle läsa Poppe och det var lätt att få igång en diskussion under eller efter sagan.

Det märktes att barnen hade lätt för att uttrycka sig.

Sagorna belyser situationer som barnen ofta hamnar i; hur man bjuder in till lek,

kan man göra någon glad igen, är det okej att slå någon, hur kan det kännas när man blir rädd,

att det kan vara svårt att erkänna när man vet att man gjort något som känns fel...etc.

Boken ger förslag på vad man kan diskutera med barnen i anknytning till sagorna,

och kommer också med förslag på inspirerande och konkreta saker att göra tillsammans.

Vi tycker att "Poppe snacksar känslor med barnen" är en mycket fin och användbar bok.

Boken inleder med funderingar kring värdegrund.

Boken tar upp olika situationer som man som pedagog eller förälder ställs inför.

Boken väcker tankar och kommer med små förslag på olika "svar/lösningar"

utan att vara moraliserande."

/Gun Fransson Montessoripedagog

vid Montessori förskolan Sälen Göteborg

"Hej! Du är så underbar! Vet du om det?! 

Vår dotter älskade boken. Hon sade:

det är precis som jag har det mamma? Det

var hennes första kommentar

när vi började läsa boken och så

vackert inslagen."

/Mamma

"Efter att jag varit på din föreläsning och läst lite Poppe har jag blivit

lite starkare i det här med hur barnen kan känna. Och att de ska få lov

att hantera detta precis hur de vill för annars kommer de i fatt en

senare tror jag.

/Mamma

Vad säger forskningen?

När barn tidigt tagit del av att lära sig kommunicera väl, ge konstruktiv kritik och besitter

förmågan att kunna möta människor med känsla och engagemang

utvecklas deras sociala och emotionella mognad.

De klarar också bättre av att kunna behärska motstånd

och konflikter samt deras ilska och frustration.

Att barnet istället har lärt sig finna lösningar genom dialog och sedan besitter förmågan

att se människor och individers behov och försöka förstå deras behov, är också en 

viktig del kring kunskap om social- och emotionell träning.

I Poppes samtliga böcker får barnen sätta ord på känslor,

träna på samtala kring svåra ämnen på ett lättsamt vis,

samt skapa goda diskussioner och finna lösningar på olika problem

som uppstår i Popcorndalen.

Vad säger läroplanen?

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

sagostund
Bokmässan 2018
Poppe Bokmässan 2018