Lärarhandledning; Snacksa känslor (få i lager)

Snacksa känslor med Popcornmannen Poppe

  • Artnr: 20

Beskrivning av artikel

Snacksa känslor med Popcornmannen Poppe är en känsloguide att tillämpa tillsammans med boken. När jag är som gladast då jonglerar jag för barn i åldern 0-4 år. 

Guiden hjälper dig som förälder eller pedagog att öppna upp för nya tankar när man påbörjar läsning av sagoboken När jag är som gladast då jonglerar jag eller När något spännande händer står Poppe på händer eller hur man kan arbeta vidare tillsammans med Poppe som vägledare kring känslor och värdegrund. 

  • Känsloguiden presenterar författarens grundtankar kring social- och emotionell träning. 

  • Vikten av varför det är så väsentligt att på ett konkret och tydligt sätt arbeta redan med de små barnen och deras sociala färdigheter och förmågor. 

  • Förslag ges på hur man på ett kreativt sätt kan arbeta med Poppe och alla känslor. 

  • I guiden finns också text från litteratur som fångat författarens intresse kring hur man vägleder barn i känslornas rike, men också barnkonventionen och hur man tillsammans med mjukisdjuret, boken och flanosagan ”När jag är som gladast då jonglerar jag” kan arbeta mer fördjupat med känslor för de mindre barnen 0-4 år. 

  • Guiden är också till stor hjälp för pedagoger som arbetar med barn i åldern 5-9 år.

  • Boken innehåller 50 sidor
  • Laminat omslag
  • Samt häftad
  • Kopieringsförbjud råder.

"Boken vänder sig till pedagoger för de yngre barnen, 0-4 år, och är en handledning till boken "När jag är som gladast då jonglerar jag." Boken ger pedagoger i förskola och skola en mängd spännande och nya förslag till hur och varför man bör arbeta redan i tidig ålder med att reflektera och samtala kring egna och andras känslor.  


Författarinnan börjar med att introducera oss i begreppet EQ, emotionell intelligens och menar att människan behöver såväl IQ som EQ - något jag tror de flesta kan hålla med om. Hon pekar på forskning som visar på att små barn som tidigt kommit i kontakt med sina känslor, klarar högre studier bättre samt är fysiskt friskare senare i livet. Dessa argument borde räcka för att motivera envar att arbeta med barns utveckling av sin emotionella intelligens, särskilt i tider när vi så gott som dagligen matas med information om hur den psykosociala ohälsan sjunker allt längre ner i åldrarna. 


En hög EQ medför också förmåga till en god social kompetens, vilket innebär att man bättre kan klara det ständigt ökande antal relationer och sätt att kommunicera som dagens unga ställs inför. 


I följande kapitel behandlar författarinnan ämnen som empati hos små barn, hur föräldrar och pedagoger tillsammans kan arbeta för att vägleda barnen på ett sätt som hjälper dem framåt i sin förmåga att förstå och handskas med sina och andra känslor. 
Hon beskriver hur det är tänkt att pedagogen kan lägga upp undervisningen/leken med hjälp av mjukis-figuren Poppe samt boken "När jag är som gladast". I kapitel efter kapitel tar hon sedan upp känslorna glad, sur, arg, ledsen, sorgsen, rädd, förvånad och - längre bak i boken - känslan lugn. Pedagogen får hjälp med förslag till frågor att ställa för att hjälpa barnen att beskriva och samtala kring varje känsla. Det finns också förslag på kroppsövningar, rita och måla, lekar, sång och ramsor. 
Under känslan sorgsen finns ett inslag om att möta barn i sorg där hon poängterar vikten av att vi vuxna runt barnen måste vara uppmärksamma på förändringar i barnets beteende som kan ge anledning till oro. Barn signalerar inte alltid sorg på samma sätt som vi vuxna. 


I slutet av boken hittar vi FN's barnkonvention - något som vi alla kan behöva påminnas om då och då. 
Precis som Charlottas tidigare böcker har denna ett tilltalande format, trevligt omslag i fina färger och är rikt illustrerad med både foton och teckningar. Viktigast är dock sättet som Charlotta hanterar innehållet: det är pedagogiskt och med stor inlevelse. Hon förmedlar sitt eget brinnande engagemang i att sätta barns alla känslor i fokus. Sammantaget är boken ett fint hjälpmedel för att på ett lekfullt och varsamt sätt hjälpa barn att plocka fram och sätta ord på sina känslor, och jag vill varmt rekommendera den också för föräldrar."

Gunilla Radu pedagog