Lärarhandledningen Poppe snacksar känslor med barn

Poppe snacksar känslor med barnen

 • Artnr: 21

Beskrivning av artikel

Boken Poppe snacksar känslor med barnen är en handledning och känsloguide för dig som vill lära dig mer om emotik och värdegrund för barn i åldern 5-9 år.

I boken får du läsa om:

 • Författarens egna erfarenheter kring materialet.
 • Du får tips om hur du kan arbeta med Poppe på ett fördjupat plan
 • Du får litteraturtips kring t ex: sorg, vänskap och andra ämnen kring värdegrund med matnyttiga tips på bra böcker.
 • Du får läsa om de skillnader som författaren stött på i olika besök från socioekonomiska svaga respektive starka områden.
 • Samt fakta kring stillhetsövningar
 • Om det goda samtalet
 • Om BRIS-metodiken och samtalsråd
 • Om att vara i dialog med barnen
 • Om övergivenhetskänslor
 • Om aktivt lyssnande
 • Om sociala kontrakt
 • Om att lära sig genom sagans hjälp
 • Om lekens betydelse
 • Om barns lika värde
 • Om kränkningar
 • Om uteslutningar
 • Om integration
 • Om att rätt och fel
 • Om konkurrens och jämförelser
 • Om avund och svartsjuka
 • Om blyghet och känslosmitta
 • Om lögner
 • Om relationsskapande konsumtion
 • Om ilska och självreglering
 • Om avsky och äckel
 • Om förakt i barnuppfostran
 • Om gränser
 • Om medkänsla
 • Om fara
 • Om koncentration
 • Om sömnomsorg
 • Om stimuleringsprogram för barn.
 • Och om hur du i varje sagobok för de större barnen 5-9 år, kan arbeta med varje enskild saga på ett fördjupat plan med förslag på övningar, frågor och pyssel för att spinna vidare på det som finns i varje sagobok.

Boken innehåller bilder och 155 sidor med text.

Mjukband

Omslag laminat

Kopieringsförbud råder